Mi vagyunk Csömör Zeneiskolája

Az Önkormányzati Zeneiskola 1991. szeptemberében alakult. Korábban csak magán zeneoktatás létezett a nagyközségben. Megalakítását indokolta, hogy több szülő jelezte, hogy gyermekét valamilyen hangszerre írattatná ill. taníttatná. Az Önkormányzat a Budapestről kiköltöző családok igényeinek is eleget tett így. Az évek folyamán a tanulólétszám megduplázódott és ezzel párhuzamosan fokozatosan bővült a választható hangszeres, vokális tantárgyak száma. Az iskola „történelmének” jeles napja volt 2000. szeptember 29-e, Krammer Teréz énekesnő nevének felvétele.

A művészeti oktatás, nevelés sajátosságaiból következően az iskolánkban folyó zeneoktatás soha nem korlátozódott az épületben folytatott tevékenységre. Mindig arra törekedtünk, hogy nevelési eredményeink minél szélesebb körben ismertek legyenek, hasznosuljanak, és a község kulturális életét gazdagítsák. Alapvető feladatnak tekintjük, hogy a művészetek, a kultúra irányában elkötelezett embereket neveljünk. Fejlődő kis együtteseink egyaránt szolgálják az oktatást, az amatőr művészeti életet.

Számos kezdeményezésünkkel- zenei pályázat, iskolai hangszeres versenyek, évről-évre visszatérő hagyományőrző rendezvények, mint a karácsony, húsvét, évszakváltások és egyéb jeles ünnepekről, helyi népszokásokról megemlékezve, aktívan részt vállalva a nemzeti vagy vallási ünnepségek, rendezvények zenei "aláfestésében"- kapcsolódunk be a település kulturális életébe. Rendezvényeink sora évről-évre bővül, kimagasló az október eleji Krammer Teréz napok programkínálata, vagy említenénk a Tavaszköszöntő Estet.

Olyan alapvető pedagógiai elveket képvisel iskolánk:

Fontosnak tartjuk, hogy a zenetanulás mellett szélesítsük növendékeink látókörét, megismertessük hazánk természeti és kulturális értékeit, ezt szolgálják a hangverseny-, bábszínház- és múzeumlátogatások, kirándulások. A rendszeres növendékhangversenyekkel igyekszünk lehetőséget biztosítani tanulóink számára a hangszeres bemutatkozásra.

Iskolánk működése

A Krammer Teréz Zeneiskola alapfokú művészetoktatási intézmény. Növendékeink délutáni oktatás keretében hangszeres és a hangszertanulást segítő elméleti képzést kapnak. Emellett csatlakozhatnak a különböző együttesek munkájához. Iskolánkban az óvodás gyermekektől az egyetemista fiatalokig minden korosztály megtalálható. Zeneiskolánk központi épülete Csömörön a Szabadság út 3 szám alatti épületben van.

A központi épület nem elég nagy ahhoz, hogy közel 300 növendékünket befogadja, ezért a Mátyás Király Általános Iskolában is tanítunk.

A zenetanulás a muzsikálás örömén túl

A zenetanulás első szakasza - a zenei képességek fejlesztése - az előképzős csoportokban történik. Szolfézstanáraink szeptember elején kezdik szervezni az óvodákban és az általános iskola 1-2. osztályaiban az előképzős csoportokat. Sok játék, mozgás, gyermekdal segítségével itt ismerkednek meg a kisgyermekek (5-8 éves korban) a zenei írás-olvasás legegyszerűbb elemeivel. Az előképzős csoportokban folyó munka megalapozza a későbbi, eredményes hangszertanulást!

A hangszertanulást általában 8 éves kor körül kezdhetik el a gyerekek. Szaktanáraink segítenek a hangszerválasztásban: megvizsgálják a jelentkezők kezét, száját, termetét, hallását, ritmusérzékét, tehát az adottságok alapján felmérik, hogy a kisgyermek milyen hangszeren bontakoztathatja ki leginkább zenei tehetségét. 8 éves kor után a legtöbb hangszeren biztonsággal el lehet kezdeni a tanulmányokat. Bizonyos tanszakokon a fizikai adottságok határozzák meg a hangszertanulás kezdetét.

A hangszeres órák egyéni oktatás keretében zajlanak, két tagozaton:

A hangszertanulást az első négy évben heti 2x45 percben a kötelező szolfézs tárgy egészíti ki. A szolfézstanulás segíti a zenei írás-olvasási kézségek, a zenei hallás és a memória fejlesztését.

Növendékeink - a négy éves szolfézs alapképzés mellett, illetve utána - többféle kötelező tárgy közül választhatnak:

  1. Zeneirodalom - Collegium Musicum
  2. Zeneelmélet
  3. Kórus
  4. Kamaraegyüttesek
  5. Tücsökzenekar
  6. Ifjúsági vonós zenekar
  7. Gitárzenekar
  8. Fúvószenekar

Az egyéni hangszeres órán megszerzett tudás, akár már 2-3 év tanulás után kamatoztatható a különböző együttesek munkájában. A közös zenélés a legnagyobb élmény, ezért kiemelt feladatunknak tekintjük a zenei közösségek létrehozását, életben tartását.

A zenetanuláshoz már szinte a kezdetektől hozzátartozik a nyilvánosság előtti szereplés. Ez célt ad a napi gyakorláshoz, valamint a szülők, barátok számára lehetőséget nyújt, hogy kövessék a gyerekek hangszeres tudásának fejlődését.

A tanév során kétszer (félévkor és év végén) adnak számot növendékeink tudásukról, fejlődésükről, ami történhet nyilvános vizsgahangverseny keretében, vagy szűkebb körben, a tanszakon tanító tanárok előtt.

Névadónkról

Krammer Teréz 1868. augusztus 2-án született Pesten. Művészi pályáját a lipcsei operában kezdte, 1900-tól Drezdában, majd a budapesti és a hamburgi operaházban énekelt. Legnagyobb sikereit drámai szoprán énekesnőként Wagner operákban, Erkel: Bánk Bán c. operájának Melindájaként, Verdi: Aida, Puccini: Tosca stb. szerepkörökben aratta. Az 1920-as, 30-as években zenepedagógusként kamatoztatta tudását a Nemzeti Zenede, később a Fodor Zeneiskola énektanáraként. Mozgalmas színházi életét egészítette ki a csömöri pihenés. 1902-től Csömörön lakott, 1934. június 15-én halt meg, a csömöri temetőben alussza örök álmát.